This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Cá kim long lưu ly, giúp công danh sự nghiệp thăng tiến nhanh E202

ca-kim-long-luu-ly-e202-2 875,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long lưu ly bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 6cm x 14cm + Khối lượng: 400gr + Ý nghĩa: biểu tượng của phú quý hữu dư, công danh sự nghiệp thăng tiến. + Cách sử

Cá kim long vàng nhỏ biểu tượng của phú quý, giàu sang H292G

kim-long-vang-h292g 468,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long lớn bột đá giả đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 5cm x 7.5cm + Khối lượng: 300gr + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Long – biểu tượng của phú quý hữu dư, công danh sự nghiệp

Kim long chiêu tài nhỏ công danh sự và nghiệp thăng tiến H290G

kim-long-vang-h290g 898,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long lớn bột đá giả đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 9cm x 11cm + Khối lượng: 900gr + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Long – biểu tượng của phú quý hữu dư, công danh sự nghiệp

Long quy vàng kim hóa giải chỗ ngồi, tăng công danh E279

long-quy-ma-vang-e279-11 613,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) lớn bột đá màu mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 8cm x 11cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi,

Long quy Lam Ngọc cõng con trừ kẻ tiểu nhân, tà khí HM077

long-quy-cong-con-hm077-02 1,836,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con lớn đá lam ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 10cm x 11.7cm + Khối lượng: 1.35kg + Ý nghĩa: hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi, chỗ

Long quy cõng rắn hóa giải kẻ tiểu nhân, thị phi H440G

h440g-long-quy-hong-van-chieu-tai-2 3,280,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy cõng rắn chiêu tài, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 21cm x 40cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa: Hồng Vận Chiêu Tài – biểu tượng của tài lộc, công việc kiên trì bền

Rồng xanh đương đầu tăng cường phát huy quyền lực, giàu sang E135-1

rong-xanh-e135-21 1,225,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh bột đá màu trên đế thuỷ tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 11cm x 20cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: hóa giải tiểu nhân, thị phi, tăng cường phát huy quyền lực. + Cách sử

Kỳ lân cõng bắp cải mang lộc, tiền tài về cho gia chủ E165

ky-lan-cong-bap-cai-e1651 4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Kỳ lân cõng bắp cải, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 20cm x 43cm + Khối lượng: 5.6kg + Ý nghĩa: Mang lại sự bình an thuận hoà, hoá giải hung sát của sao Ngũ Hoàng, Nhị

Kỳ lân tụ phúc khai vận trừ tà hóa sát, tiểu nhân H460G

cap-ky-lan-nho-h160g 1,468,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Kỳ lân bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 7.5cm x 12cm + Khối lượng: 1.1kg/ cặp + Ý nghĩa: Tụ Phúc Khai Vận – Tường Thụy Chiêu Tài – mang lại sự bình an thuận hoà, hoá

Vật Phẩm Phong Thủy – Shop Vật Phẩm Phong Thủy – Kiến Thức Vật Phẩm